Živočichové na planetě Zemi

 

  • podnební pásma
  • roční období
  • přizpůsobení živočichů vnějším podmínkám
  • potravní řetězec
  • závislost rostlin a živočichů na sobě
  • rekordy ve zvířecí říši

1. až 3. ročník základních škol

- proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích a reakce organismů na tyto změny

- podnební rozdíly v jednotlivých částech světa a vliv podnebí na živé organismy

 

4. ročník základních škol

- zajímavosti z oblasti morfologie a fyziologie v souvislosti s přizpůsobením se živých organismů vlivům prostředí

- přírodní společenstva - interakce živých organismů a neživé přírody, vliv člověka

 

5. ročník základních škol

- třídění živočichů

- příbuzné organismy v různých podmínkách prostředí

- umělé přenášení organismů do jiného prostředí - negativní důsledky

TOPlist