Krizová intervence pro žáky

5. až 9. ročník

Máte ve škole (i mezi jednotlivci) situace, na které nestačíte? Šikana, zvýšený/nepřiměřený sexuální kontakt u nezletilých, úmrtí spolužáka, krádež, akutní situace aj.

Nabízíme 20 let zkušeností vybraných psychosociálních a pedagogických přístupů pro individuální situace. Spolupráce je krátko i dlouhodobá. Anonymně, ve třídě nebo v přírodě.

Spolupracujeme s vámi až do konce. Po šetření s jednotlivci nebo v celé třídě navrhneme a vysvětlíme řešení.

Od nejjednoduších: smír dohodou (mediace), besedy, až po týdenní adaptační pobyty v přírodě.

 

Jako prevenci doporučujeme besedu bez přítomnosti pedagogů s našim odborníkem. Probíráme často se opakující kazuistiky daného věku. Žáci mají prostor anonymně popsat problém, na který dostanou odpověď. Ze zkušeností víme, že se často jedná o rodinné, vztahové a školní potíže. Žáci se snáze otevřou externistům. Ukážeme dětem, že všechny problémy mají svá řešení. Každý vnímá vážnost problému jinak. Co zvládnu já, nemusí zvládnout ostatní. Krizové linky a pomoc v nejbližším okolí (sociální síť pomoci). Sebepoškozování. Sebevražda. Bolest pro široké okolí.

 

 

TOPlist